top of page
1.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Özgeçmiş

İlk ve orta öğrenimini Elazığ ve Malatya’da tamamladıktan sonra 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp Tıp eğitimine başladı. 2005 yılında Tıp fakültesinden mezun oldu,18 ay mecburi hizmetini Çankırı yaprakılı/ikizören sağlık ocağında hizmet verdikten sonra 2007 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi asistanlığına başladı.2013 yılında ihtisasını tamamlayıp Giresun/alucra’da mecburi hizmete başladı.

2014 yılından itibaren kamudan ayrılıp çeşitli özel kurumlarda obezite üzerinde çalışmalarda bulundu. İleri laparoskopik cerrahi, Obezite cerrahi alanında çalıştı,Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarda bulundu,diyabetik ayak üzerine ve kronik yara iyleşmesi üzerine çalıştı.

Türk Cerrahi Derneği, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği üyesidir.

Salim Balın,orta düzeyde ingilizce bilmektedir. Özel ilgi alanları arasında obezite cerrahisi-Obeziteye Bütüncül Yaklaşımlar , tümör cerrahisi, diyabetik ayak kronik yara bakımı ve Fonksiyonel Tıp( integratif) yer almaktadır. Kendi alanında, tıp kitaplarına bölümler yazmış, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli çalışmalar yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası.

Op.Dr. SALİM BALIN

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Uyruğu

: T.C

Doğum Yeri

:  Baskil-ELAZIĞ-TÜRKİYE

Doğum Tarihi

: 18/01/1979

Askerlik Durumu

: Yaptı

Medeni Durum

: Evli ve 2 çocuk babası

İlk ve orta öğrenimini Elâzığ ve Malatya'da tamamladıktan sonra 1998 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp Tıp eğitimine başladı. 2005 yılında Tıp fakültesinden mezun oldu,18 ay mecburi hizmetini Çankırı yapraklı/ikiz ören sağlık ocağında hizmet verdikten sonra 2007 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi asistanlığına başladı.2013 yılında ihtisasını tamamlayıp Giresun/Alucra’da mecburi hizmete başladı.

 

2014 yılından itibaren kamudan ayrılıp çeşitli özel kurumlarda obezite üzerinde çalışmalarda bulundu. İleri laparoskopik cerrahi, Obezite cerrahi alanında çalıştı, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarda bulundu, diyabetik ayak üzerine ve kronik yara iyileşmesi üzerine çalıştı.

 

Salim Balın,orta düzeyde ingilizce bilmektedir. Özel ilgi alanları arasında obezite cerrahisi, reflü cerrahisi,ve tümör cerrahisi, diyabetik ayak kronik yara bakımı ve Fonksiyonel Tıp yer almaktadır. Kendi alanında, tıp kitaplarına bölümler yazmış, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli çalışmalar yapmıştır. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

İLETİŞİM

Cep Tel: 05327823516

E-posta: drbalin@hotmail.com

ÇALIŞTIĞIM KURUMLAR

2020- Özel drsalimbalin kliniği kurulması ve yürütülmesi

2019-2020 – Özel Okmeydanı hastanesi Genel cerrahi stafı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi direktörü.

2018- SIHHATURK sağlık turizmi ve danışmanlık Ltd. Şirketi kurucusu ve yönetim kurulu başkanı

2017-2018 Özel Birlik Hastanesi Genel Cerrahi stafı, başhekimlik ve medikal direktörlük

2015-2017 Özel Okmeydanı Hastanesi Genel Cerrahi stafı

2014-2015 Özel Medipol üniversitesi Esenler Hastanesi Hastanesi Genel Cerrahi stafı

2013-2014 Giresun-Alucra Devlet Hastanesi Hastanesi Genel Cerrahi stafı

2007-2012: Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi asistanlık

2007-2012: Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi

1998–2005: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993–1996: Malatya lisesi

1989–1993: Baskil Lisesi Ortaokul Bölümü.

1984–1989: Baskil Atatürk ilkokulu

YABANCI DİL

İngilizce:

YAYINLAR

A- Tıpta Uzmanlık Tezi

  1. Ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyon gelişiminde rapamisinin  etkisi. İstanbul 2012.

B-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Eser M, Kement M, Balın S, Coskun C, Kefeli U, Gumus M, Altuntas YE, Kurt N, Mayadagli A.

Is there any role of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in the development of a hypercoagulable

state in gastric cancer. World J Surg Oncol. 2012 Aug 31;10:180. doi: 10.1186/1477-7819-10-180.

2. Eser M, Kement M, Kaptanoglu L, Gecer M, Abamor E, Tutal F, Balın S, Kurt N, Uzun H. A

prospective comparative study to assess the contribution of radioisotope tracer method to dye-only

method in the detection of sentinel lymph node in breast cancer. BMC Surg. 2013 Apr 25;13(1):13.

C- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Eser M, Kement M, Balın S, Coskun C, Kefeli U, Gumus M, Altuntas YE, Kurt N, Mayadagli A. Is

there any role of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in the development of a hypercoagulable state

İn gastric cancer. World J Surg Oncol. 2012 Aug 31;10:180. doi: 10.1186/1477-7819-10-180

 

2. Hüseyin UZUN, Kemal EYVAZ, Mehmet ESER, Salim BALIN, Yıldıray TUNCER, Mustafa

 

ÖNCEL.  SURGERY OF THE THYROID NODULES; SUSPICIOUS LESIONS SHOULD BE FOCUSED ON RATHER THAN LARGE

 

OR DOMINANT NODULE. ESS 2012 İstanbul

 

3. Mehmet ESER, Metin KEMENT, Hüseyin UZUN, Melin GECER, Evrim ABANBOR, Fırat TUTAL,

 

Salim BALIN, Kemal EYVAZ. Contrıbutıon Of Radıoısotope Tracer Method Dye-Only Method in The

Detection of Senınel Lymph ın Breast cancer: A Sımultaneous Comparıson In The Patient. ESS 2012

 

İstanbul

 

4. Salim BALIN, Mehmet ESER, Kemal EYVAZ,Aylin ACAR,Fatih YEĞEN,Kayhan

 

BAŞAK, L.Kaptaoğlu Effects of Sirolimus and Seprafilm on İntraabdominal Adhesions poster sunumu

 

European Surgical Research 2013

 

 

D-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

1.Cemile Kurt1, Kemal Eyvaz2, Yıldıray Tuncer2, Salim Balın2, Selçuk Göktaş2, Mehmet Eser2, Necmi

 

Kurt2 Meme başı akıntıları The Journal of Breast Health 2011 Vol: 7 • No: 4

 

 

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. H.Uzun, H.F. Küçük, M.Eser, F. Tutal, L. Kapatanoğlu, M. Gökçeimam, S.Balın, K.Eyvaz, N. Kurt. Safra Yolu Yaralanmaları Deneyimlerimiz. 16.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2008.

2. N. Kurt. H.Uzun, L. Kapatanoğlu, F. Tutal, M. Demiray, H.F. Küçük, M. Gökçeimam, S.Balın, C.V. Menteş. Karaciğer rezeksiyonları. 16.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2008.

3. F. Tutal, H.F. Küçük, H. Sıkar, S.Balın, M. Demiray, N. Kurt. Paratiroit Cerrahi Deneyimimiz: 5 yıllık sürede uyguladığımız paratiroit cerrahisi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2010.

4. Y. Tuncer, H.F. Küçük, S.Balın, M. Demiray, F. Tutal,  H.Uzun, N. Kurt. Batın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Yaralanma Ciddiyet Skoruyla ilgilimidir? 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2010

5. F. Tutal,  H.F. Küçük, H. Sıkar, M. Gökçeimam, S.Balın, N. Kurt. Boğulmuş Fıtık Vakalarımız. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2010

6. F. Tutal, C. Kurt, M. Manukyan, N. Kurt, M. Gökçeimam, S.Balın, H.Uzun. Konstipasyon Nedeni Rektosel Olabilir mi? 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahi Kongresi, Antalya 2011

7. K. Eyvaz, H.Uzun, S.Balın, M. Eser, Y. Tuncer, N. Kurt. Perianal Fistül Tedavisinde Nüksü Artıran Nedenler. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahi Kongresi, Antalya 2011

8. Necmi KURT, Hasan Ediz SIKAR, Cemile KURT, Mehmet ESER, Hüseyin UZUN, Salim BALIN, Selçuk GÖKTAŞ, Mehmet GÖKÇEİMAM. Genç Hastalarda Kolon Kanserinin İlk Bulgusu Olarak Akut Apandisit. J Kartal TR 2011;22(1):38–41 OLGU SUNUMU

9. S. VURAL ,  S.BALIN , K. EYVAZ , A. ACAR , L. KAPTANOĞLU , M. KEMENT , N. BİLDİK BİLİYER PANKREATİT HASTALARINDA KOLESİSTEKTOMİ ZAMANLAMASI 9. ulusal Travma ve Acil kongresi sözlü bildiri,Anatalya 2013

10.  N. BİLDİK , E.GÜNDOĞAN , S. VURAL , K. EYVAZ , Ö. ALTIN , S. BALIN , M. KEMENT  AKUT KARIN OLGULARINDA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM V9. ulusal Travma ve Acil kongresi sözlü bildiri, Anatalya 2013

11. K. EYVAZ, S. BALıN, H.UZUN, M.ESER, S. FATİH YEĞEN, A. ACAR, A. EMRE ATICI, S. VURAL AKUT BATIN TANISI İLE OPERE EDİLEN VE OBSTRUKSİYON GÖRÜLMEYEN İNCE BARSAK PERFORASYONLARI V9. ulusal Travma ve Acil kongresi sözlü bildiri, Anatalya 2013

12. S. VURAL , S. FATİH YEĞEN , K. EYVAZ , S. BALIN , N.T BİLDİK , M. ALKAN , U. CAN DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI V9. ulusal Travma ve Acil kongresi sözlü bildiri, Anatalya 2013

13.  S. FATİH YEĞEN, S. BALIN, A.EMRE ATICI, S. VURAL, N. BİLDİK AKCİĞERE FİSTÜLİZE

 

KARACİĞER KİST HİDATİĞİ V9. ulusal Travma ve Acil kongresi olgu sunumu poster,  Anatalya 2013

 

14. S. VURAL, K. EYVAZ, S. BALIN, N. BİLDİK, A. ÇEVİK , H.EKİNCİ  MEKANİK İNTESTİNAL

 

OBSTRUKSİYONUN NADİR NEDENİ: HURMA ÇEKİRDEĞİ V9. ulusal Travma ve Acil kongresi

 

olgu sunumu poster,  Anatalya 2013

 

15. S.BALIN, S. TAN, K. EYVAZ, Ö. ALTIN, S. VURAL, N. BİLDİK APENDİKS MUKOSELİ:

 

OLGU SUNUMU V9. ulusal Travma ve Acil kongresi  olgu sunumu poster,  Anatalya 2013

16. L. KAPTANOĞLU , K.EYVAZ , S. BALIN , A. EMRE ATICI , S. VURAL , N. BİLDİK NADİR

 

AKUT MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRUKSİYON NEDENİ: WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI

 

JEJUNAL İNTRAMURAL HEMATOM V9. ulusal Travma ve Acil kongresi  olgu sunumu poster,

 

Anatalya 2013

 

17. K. EYVAZ , S.BALIN , N. BİLDİK , S. VURAL , K. ÇETİN , L. KAPTANOĞLU İNCE BARSAK

 

İNVAJİNASYONUN NADİR BİR NEDENİ: VANEK’S TÜMÖRÜ V9. ulusal Travma ve Acil kongresi

 

olgu sunumu poster,  Anatalya 2013

 

E- Katıldığım uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, seminer ve kongreler

17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010-Ankara

Meme kanseri sempozyumu 2010-İstanbul

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: SILS 2010-İstanbul

8. Avrupa travma kongresi 2011-Antalya

10. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2011-İstanbul

1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi 2011-İstanbul

9.ulusal Travma ve Acil kongresi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2014-Antalya

 

F- Sertifikalar(Bakanlık onaylı)

  1. Klinik Araştırma Eğitim Programı Katılım Sertifikası 2009-İstanbul

  2. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları kullanım sertifikası 2010-İstanbul

  3. Endoskopi sertifikası (TCD onaylı)

  4. Kupa terapisi sertifikası (2019)

  5.Mezoterapi sertifikası (2019)

  6. Ozon terapi sertifikası (2019)

G- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği,

Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği üyesidir.

bottom of page