top of page

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp Nedir?

En basit tanımla karmaşık kronik hastalıkların kök sebeplerini bulup ortaya koymak ve güncel bilimsel veriler ışığında çözümler üretmektir.

Hastanın hayatının fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve birlikte çalışan çevresel etkileri gibi farklı yönlerini ele alıp, bir araya getirmektedir. Bu alanlardan birinde veya birkaçında sorunlar olduğunda, sağlık sorunları yaşanmaya başlar. Fonksiyonel tıp bir kişinin sağlık sorunlarına bu mercekle yaklaşarak, tek bir sağlık sorunuyla ilişkili semptomlardan ziyade tüm vücudu iyileştirir.

Fonksiyonel Tıpla Tedavi Ettiğimiz Durumlar

Kronik bir durumla karşı karşıya olan herkes fonksiyonel tıptan yararlanabilir. Tedavi ettiğimiz en yaygın koşullardan bazıları şunlardır:

bottom of page